Ledersparring

 sparring120 Individuel sparring på lederjobbet

Lederjobbet giver pr. definition mange og modsatrettede personlige udfordringer.
Ikke alle dilemmaer er lige nemme at delagtiggøre andre i.
Hverken den  overordnede eller medarbejderne.
Som leder er der brug for at et frirum.
Hvor tanker kan luftes frit og i fortrolighed.
Og hvor der er rum og tid til refleksion.

 learning20 Formålet med sparringen er:

  • at formulere de oplevede udfordringer,
  • få fornyet indsigt gennem refleksion,
  • finde de skjulte potentialer,
  • at skabe et rum for udvidelse af de personlige handlemuligheder.

Metoden er en kombination af:

  • aktiv lytning,
  • fælles afsøgning og refleksion,
  • perspektivbytte – se det samme fra et andet sted,
  • tydeliggørelse af valgmuligheder,
  • og gerne en aftale om afprøvning af nye tilgange.