Kursus for Fagkoordinatorer

Styrk din rolle som faglig koordinator

Nyt forløb foråret 2019

 

 

 

Dilemmaer, udfordringer og muligheder i rollen som faglig koordinator.

Rollen som koordinator rummer mange udfordringer. Ofte kræver den, at man kan lede uden formel kompetence.Det betyder, at koordinatoren skal kunne navigere. Men det afhænger i lige så høj grad af den nærmeste leder og teamet. De uformelle spilleregler styrer meget.

 
Det rejser spørgsmål som:

  • Hvor hører jeg mest til – hos lederen eller hos medarbejdergruppen?
  • Hvordan håndterer jeg modsatrettede forventninger?
  • Hvordan kan jeg fremme det, jeg brænder for?
  • Hvordan får jeg skabt et godt team?
 
Kurset er for dig, der:

  • Vil udvikle dit arbejde som faglig koordinator.
  • Arbejder inden for det sociale område, borgerservice eller jobcenter.
  • Har brug for konkrete redskaber og metoder til teamledelse og formidling.
  • Ønsker at finde nye perspektiver og veje til at støtte dig selv og dit team.
  • Har brug for viden og inspiration fra andre faglige koordinatorer i samme situation.
 
Kurset udbydes i samarbejde med firmaet VHlarsen. 

Se videoen ovenfor.

Se også den uddybende beskrivelse og tilmelding her:  vhlarsen.dk/koordinator