Dokumentation og evaluering

dokumentation2 LR consult har løst en lang række dokumentations- og evalueringsopgaver for institutioner, skoler og forvaltninger.

Formålet er at se dokumentation som et godt udviklingsredskab.
Og at bruge evalueringen som en milepæl i fortsættelse eller justering af den fastlagte kurs.

Tilgangene afspejler den virkelighed der arbejdes med.
Der benyttes ikke standardløsninger; men tilpassede løsninger til den konkrete virksomhed.
Fokus er de specifikke problemstillinger.

evaluering20 En rådgivningsvirksomhed på handicapområdet.

 • Hvilke virkninger har rådgivningen set fra kundernes perspektiv?
 • Hvordan kan evalueringen og udvikling af rådgivningen gå hånd i hånd?
 • Hvordan kan evalueringen bruges i praksis?

Et beskæftigelsesprojekt for særligt udsatte borgere.

 • Hvilke indsatser bringer målgruppen nærmere arbejdsmarkedet?
 • Hvilken betydning har selvtillid, arbejdsmotivation og afklaring af jobønsker?
 • Sætter tidspres og krav til rettidighed for store barrierer for jobcentrenes arbejde i forhold til de mest udsatte grupper?
 • Hvornår er tæt opfølgning særlig vigtig?
 evaluering10 En privat skole på specialområdet.

 • De 1000 øers land – Hvordan kan skolens mange forskellige typer beskrivelser kædes bedre sammen?
 • Hvordan kan materialet gøres mere brugbart set i lyset af stor variation i sprogbrug, kvalitet og kvantitet?
 • Kan dokumentationen bruges som afsæt til formulering af mål og undervisningsplaner?
 • Hvordan kan kvaliteten i afrapportering til omverdenen øges?
 • Hvordan ser de tidligere elever på skoleforløbet?
 • Er der fokus på udvikling af de rette kompetencer?