APV

apv3 Arbejdspladsvurdering (APV) er et lovkrav.

Alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en arbejdspladsvurdering og revidere den mindst hver tredje år.

Arbejdspladsvurderingen skal laves i et samarbejde mellem ledelsen og de ansatte.

apv20 Virksomheden kan bruge APV til:

  • at synliggøre arbejdsmiljøet,
  • at udpege løsningsforslag,
  • at arbejde systematisk og forebyggende med arbejdsmiljøet.
 apv40 APV kan være som at sælge elastik i metermål.

Det første valg er derfor at virksomheden vælger sit eget ambitionsniveau.

Hvad vil I bruge APV til?

 apv10 LR consult tilbyder at bistå med afklaringen og apv-processen.

APV er en god lejlighed til at få taget en fælles temperaturmåling på arbejdspladsen.
Selve kortlægningen ikke det vigtigste. Men derimod den gode fælles drøftelse og opfølgningen heraf.
Samtidig giver det ledelsen mulighed for at få en anden type feedback end den dagligdagen giver mulighed for.

Vi støtter processen, sikrer at alle bliver hørt og formidler brugbare resultater.
Både arbejdspladsens styrker og udfordringer kommer i fokus.
Processen afsluttes med en konkret handleplan for opfølgning.